Cháy âm ỉ

Sự cháy không phát sáng, nhận biết được do xuất hiện khói.