Bể lọc ionit

Bể lọc có vật liệu lọc là ionit hay các chất cao phân tử.