• CODES
TCVN 4514:2012

TCVN 4514:2012 Industrial workshops – General plan – Design Standard

 • Type
 • Status
 • Language
TCVN 4529:2012

TCVN 4529:2012 Sporting facilities – Sport building – Design standard

 • Type
 • Status
 • Language
TCVN 4529:2012

TCVN 4529:2012 CÔNG TRÌNH THỂ THAO – NHÀ THỂ THAO – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

 • Type
 • Status
 • Language
TCVN 4514:2012

TCVN 4514:2012 XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP – TỔNG MẶT BẰNG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

 • Type
 • Status
 • Language
TCVN 4473:2012

TCVN 4473:2012 Construction machinery – Earth moving machinery – Terminology and definitions

 • Type
 • Status
 • Language
TCVN 4473:2012

TCVN 4473:2012 MÁY XÂY DỰNG – MÁY LÀM ĐẤT – THUẬT NGỮ ĐỊNH NGHĨA

 • Type
 • Status
 • Language
TCVN 4470:2012

TCVN 4470:2012 General Hospital – Design Standard

 • Type
 • Status
 • Language
TCVN 4470:2012

TCVN 4470:2012 BỆNH VIỆN ĐA KHOA – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

 • Type
 • Status
 • Language
TCVN 4318:2012

TCVN 4318:2012 System of building design documents – Heating and ventilating – Working drawing

 • Type
 • Status
 • Language
TCVN 4318:2012

TCVN 4318:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – SƯỞI, THÔNG GIÓ – BẢN VẼ THI CÔNG

 • Type
 • Status
 • Language
TCVN 4260:2012

TCVN 4260:2012 Sporting facilities – Swimming pools – Design standard

 • Type
 • Status
 • Language
TCVN 4260:2012

TCVN 4260:2012 CÔNG TRÌNH THỂ THAO – BỂ BƠI – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

 • Type
 • Status
 • Language

End of content

End of content