ISO

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế

International Organization for Standardization

NFRC

Hội đồng quốc gia đánh giá xuyên sáng

National Fenestration Rating Council, Inc.

NEMA

Hiệp hội các nhà sản xuất thiết bị điện quốc gia

National Electric Manufacturers Association

HVAC

Sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí

Heating, Ventilation and Air Conditioning

ASME

Hiệp hội các kỹ sư cơ điện Hoa Kỳ

American Sociaty of Mechanical Engineers

ASHRAE

Hiệp hội các kỹ sư nhiệt lạnh và điều hòa không khí Hoa Kỳ

American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers

ARI

Viện nghiên cứu điều hòa không khí và lạnh Hoa Kỳ

Air Conditioning and Refrigeration Institute

ANSI

Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ

American National Standards Institute

AMCA

Hiệp hội quốc tế về vận chuyển và kiểm soát không khí

Air Movement and Control Association International, Inc. 

AHU

Bộ xử lý nhiệt ẩm không khí

Air Handling Unit

WWR

Tỷ số diện tích cửa sổ – diện tích tường

Window to Wall Ratio

OTTV

Chỉ số truyền nhiệt tổng

Overall Thermal Transfer Value

End of content

End of content